Öss Matematik Konu İçeriği

ÖSS MATEMATİK VE GEOMETRİ KONULARI
MATEMATİK 1

Sayı Kümeleri
Tek-Çift Ardışık Sayılar
Toplama- Çıkarma
Çarpma -Bölme
Bölünebilme
Asal Çarpan, Bölen Sayısı
Faktoriyel
OBEB-OKEK
Basamak Analizi
Taban Aritmetiği
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Özdeşlikler
I. Derece Denklemler
I. Derece Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri


MATEMATİK 2

Fonksiyon Türleri
Ters Fonksiyon
Bileşke Fonksiyon
Polinom
Polinomlarda Dört İşlem
II.Derece Denklemler
Kök katsayı bağıntIarı
II.Derece Fonksiyon- Parabol
Eşitsizlikler
Açı Ölçü Birimleri
Esas Ölçü
Trigonometrik Fonksiyonlar
Sin-Cos Teoremleri
Toplam-Fark Formulleri
Dönüşüm-Ters Dönüşüm Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Karmaşık Sayılar Kümesinde Dört İşlem
Karmaşık Sayının Kutupsal Biçimi
Logaritma İşleminin Özellikleri
Logaritmik Denklem ve Eşitsizlik
Toplam- Çarpım Sembolleri
Diziler
Toplam Çarpım Sembolleri
Diziler
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türev Alma Kuralları


GEOMETRİ

Temel Kavramlar
Açılar
Üçgende Açılar
Açı-kenar Bağıntıları
Thales
Benzerlik
Eşlik
Üçgende Açıortay
Kenarortay
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Koordinat Sistemi
Doğru Denklemleri
Simetri
Geometrikyer
Çokgenler
Dörtgenler
Paralelkenar
Yamuk
Üçgensel Bölgenin Alanı
Dörtgensel Bölgenin Alanı

Comments

0 Responses to "Öss Matematik Konu İçeriği"

Sudoku